Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, αποφασίστηκε ομόφωνα η δωρεά παραχώρηση χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο Δήμο Τήνου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Σιώτος εθεσε υπ’ όψη του Συμβουλίου την αριθμ. 902/24-6-2019 απόφαση του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης με την οποία ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό ΚΗΗ 5810 για χρονικό διάστημα έως 31 12-2019, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες της αποκομιδής απορριμμάτων και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση των δημοτών και κάλεσε το συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω παραχώρηση και να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήμαρχος Τήνου κ. Ευάγγελος Περιάλης να πράξει ότι απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεά παραχώρηση εκφράζοντας συγχρόνως τις ευχαριστίες της στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα και αποδέχτηκε την δωρεάν παραχώρησης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα έως 31-12-2019 του απορριμματοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5810, τύπου πρέσα (DAF) σύμφωνα με την 902/24 6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και αναλαμβάνει να καλύψει τυχόν έξοδα (ασφάλιση κλπ) που θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή.

Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Περιάλη να πράξει ότι απαιτείται προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η δωρεά παραχώρηση.

Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανωτέρω δωρεά παραχώρηση

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.