Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα απο τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.