Ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 1/9/2019 και μετά την ορκωμοσία μου επέστρεψα από τη Σύρο στην Τήνο στις 2/9/2019.  Το πρώτο πράγμα που ζήτησα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ήταν να ενημερωθώ για το θέμα της Περιφερειακής Οδού της πόλης της Τήνου. Εκείνο που προέκυψε από την ενημέρωσή μου ήταν ότι το δίκτυο του Περιφερειακού, που χρήζει αντικατάστασης, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της εργολαβίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΤΗΝΟΥ».

Το έργο αυτό έχει πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο και επίκειται σε περίπου ένα μήνα από σήμερα η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Αναφορικά με τα φωτιστικά της Περιφερειακής Οδού της πόλης της Τήνου ζήτησα την αντικατάσταση τους και μάλιστα ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας κ. Βλαχογιάννης ήρθε στην Τήνο πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο, παρουσία και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ.Γιώργου Κόγκου και διαπίστωσε την ανάγκη αντικατάστασης, ενημέρωσε δε τόσο την προϊσταμένη του στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων κα Αδαμαντία Συμεοπούλου, όσο και το Τμήμα Προμηθειών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων αιτήθηκε προς τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΝΑ την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED εκτίμησης 96.608,40 ευρώ. Μετά από σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Λεονταρίτη, η χρηματοδότηση εντάχθηκε στην αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος που εγκρίθηκε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 22/9/2019 στη Ρόδο με ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Μάλιστα μαζί με τα φώτα του Περιφερειακού της πόλης, μετά από αίτημα του Προέδρου της Τοπικής κοινότητας Ιστερνίων κ. Ιακώβου Μαλακατέ και των κατοίκων του χωριού εντάχθηκε και η προμήθεια που αφορά τα φωτιστικά σώματα στα Ιστέρνια της Τήνου ποσού είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων (27.400) ευρώ. Η ροή της χρηματοδότησης του έργου θα εξαρτάται από την πρόοδο υλοποίησης του σε σχέση και με τη χρηματοδότηση των ΣΑΕΠ της Περιφέρειας από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό ξεκίνησαν όλες οι δέουσες ενέργειες οι οποίες όμως παίρνουν χρόνο μέχρι την υλοποίηση τους.

Θα ήθελα να ήμουν στην ευχάριστη θέση να εκτελέσω το έργο, όμως προέχει ο προϋπολογισμός, η μελέτη, ο προγραμματισμός και οι τυπικές –διαγωνιστικές διαδικασίες αφού είναι συνολικά έργο άνω των εξήντα χιλιάδων(60.000) ευρώ.  Επειδή πιστεύω ότι καλός πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης και επειδή όπως γνωρίζουμε όλοι καλά, προέχει να διεκδικούμε πράγματα για τον τόπο μας, τα οποία όμως έχουν μια διαδικασία υλοποίησης. Ιδιαίτερα στη σημερινή μας εποχή, με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, οι χρόνοι επιμηκύνονται.

Κανείς δεν έχει ένα μαγικό ραβδάκι, εκτός από τα παραμύθια, εδώ όμως έχουμε πραγματικότητα και μάλιστα σκληρή

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.