Υπογράφτηκε σήμερα από τον δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο και την ανάδοχο εταιρία, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργο «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου». Η προθεσμία περαίωσης ολοκλήρου του έργου είναι σε τρεις (3) μήνες 

Κύριοι Στόχοι:

  • Η αναβάθμιση του χώρου από πλευράς ασφάλειας και αισθητικής και λειτουργικής άποψης .
  • Η διαμόρφωση ικανών λειτουργικών και οργανωτικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής και κατάλληλη κατά περίπτωση ανταπόκριση τις παιδικής χαράς στις ανάγκες των παιδιών (π.χ. ασφάλεια, εκπαίδευση, κατάλληλος φωτισμός κλπ).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.