Την Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου, στάλθηκε από τον δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο, προς τον ανάδοχο, η πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του έργου «Εργασίες Επισκευής, Βελτίωσης, και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς λιμένα Τήνου»

Άμεσα, μετά την χθεσινή απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου του συγκεκριμένου έργου, ο δήμαρχος απέστειλε την σχετική πρόσκληση υπογραφής στον ανάδοχο του έργου. Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου πρέπει να προσέλθει στο Δήμο Τήνου εντός είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση και διαπίστευση της παιδικής χαράς στην πλατεία Ορλώφ (διαβάστε εδώ σχετικά), άλλη μια σημαντική κίνηση πραγματοποιείται από τον Δήμο Τήνου για την νεολαία του νησιού.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.