Ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος αποφασίζει και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Γεώργιο Κόγκο του Αλεξάνδρου τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σχετικών με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες εγγράφων ως εξής:

1. Μεταβίβαση αποφασιστικής αρμοδιότητας αποφάσεων που αφορούν στη συντήρηση των δημοτικών οδών & πλατειών της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
2. Μεταβίβαση αποφασιστικής αρμοδιότητας αποφάσεων που αφορούν στην ευταξία του δημοτικού κοιμητηρίου (εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, προέγκριση κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων, έκδοση άδειών ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών)

β. Την έκδοση και υπογραφή:
- αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην δημοτική κοινότητα.
- Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών έγγραφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινήσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για Θέματα της κοινότητας.

γ. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται στα όρια της δημοτικής κοινότητας Τήνου και σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με τον κατά τόπον αντιδήμαρχο.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.