Με απόφαση του ο Υπουργός Εσωτερικών κατανέμει την Γ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Για τον Δήμο της Τήνου το ποσό που του αναλογεί είναι αυτό των 21.310,00€ με τον Δήμο της Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό στις Κυκλάδες με 83.340,00€. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα χρήματα που έλαβαν οι δήμοι των Κυκλάδων στη συνέχεια.Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2017-2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.