Ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος, αποφάσισε να συνεχίσει ο κος Κωνσταντίνος Ζήκος να είναι άμισθος σύμβουλος.

Ο κος Ζήκος θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πολιτιστικής και Τουριστικής Στρατηγικής και Ανάπτυξης καθώς Τεχνικού Συμβούλου στην Τουριστική Επιτροπή του Δήμου με σκοπό να συμβάλει με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του στην υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου του δημάρχου.

Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιαδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον Δήμαρχο και την Τουριστική Επιτροπή στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Η διάρκεια της θητείας του κου. Ζήκου είναι ίδια με αυτή του δημάρχου.

Φωτό αρχείου


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.