Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Παναγιώτη Σανταμούρη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 4623/2019, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής, ένα (1) μέλος
προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως
ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:

η Παράταξη «ΤΗΝΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη,
η Παράταξη «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ» δικαιούται δύο (2) εκλεγόμενα μέλη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθως κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΤΗΝΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Εμμανουήλ Λούβαρης, Ιωάννης Μαρκουίζος, Ευάγγελος Περιάλης και Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου.

Από την παράταξη του συνδυασμού «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παναγιώτης Κροντηράς, Παντελεήμων Αρμάος, Δημήτριος Βερσάλης και Ιωάννης Ζαλώνης.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την Παράταξη, «ΤΗΝΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»,
ο υποψήφιος Εμμανουήλ Λούβαρης έλαβε έντεκα (11) ψήφους,
ο υποψήφιος Ιωάννης Μαρκουΐζος έλαβε έντεκα (11) ψήφους,
ο υποψήφιος Ευάγγελος Περιάλης έλαβε δέκα (10) ψήφους
η υποψήφια Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου έλαβε δέκα (10) ψήφους

Στη συνέχεια και επειδή υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων Εμμανουήλ Λούβαρη και Ιωάννη Μαρκουίζου έντεκα (11) ψήφοι, καθώς επίσης Ευαγγέλου Περιάλη και Νικολέτας Τριανταφύλλου – Οριάνου δέκα (10) ψήφοι, αντίστοιχα, διενεργήθηκε κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, μετά το πέρας της οποίας προέκυψε η εξής σειρά εκλογής: Ιωάννης Μαρκουίζος, Εμμανουήλ Λούβαρης, Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου και Ευάγγελος Περιάλης.

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

1. Ιωάννης Μαρκουίζος (Τακτικό μέλος)
2. Εμμανουήλ Λούβαρης (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως;

1. Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου (Αναπληρωματικό μέλος)
2. Ευάγγελος Περιάλης (Αναπληρωματικό μέλος)

Από την Παράταξη, «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ»,
ο υποψήφιος Παναγιώτης Κροντηράς έλαβε οκτώ (8) ψήφους,
ο υποψήφιος Δημήτριος Βέρσαλης έλαβε οκτώ (8) ψήφους,
ο υποψήφιος Παντελεήμων Αρμάος έλαβε επτά (7) ψήφους,
ο υποψήφιος Ιωάννης Ζαλώνης έλαβε επτά (7) ψήφους

Στη συνέχεια και επειδή υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων Παναγιώτη Κροντηρά και Δημητρίου Βέρσαλη οκτώ (8) ψήφοι, καθώς επίσης του Παντελεήμων Αρμάου και Ιωάννη Ζαλώνη επτά (7) ψήφοι, αντίστοιχα, διενεργήθηκε κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, μετά το πέρας της οποίας προέκυψε η εξής σειρά εκλογής: Δημήτριος Βάρσαλης, Παναγιώτης Κροντηράς, Ιωάννης Ζαλώνης και Παντελεήμων Αρμάος.

Συνεπώς τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

1. Δημήτριος Βέρσαλης (Τακτικό μέλος)
2. Παναγιώτης Κροντηράς (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που
έλαβαν οι δύο (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως;

1. Ιωάννης Ζαλώνης (Αναπληρωματικό μέλος)
2. Παντελεήμων Αρμάος (Αναπληρωματικό μέλος)

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Ιωάννης Μαρκουΐζος, 2. Εμμανουήλ Λούβαρης, 3. Δημήτριος Βέρσαλης και 4. Παναγιώτης Κροντηράς.

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Νικολέτα Τριανταφύλλου - Οριάνου, 2.
Ευάγγελος Περιάλης, 3.Ιωάννης Ζαλώνης και 4. Παντελεήμων Αρμάος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.