Συνεδρίασε η τοπική κοινότητα Κώμης, την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου. Τα θέματα της συνεδριάσεως αυτής καθώς και οι περιλήψεις των αποφάσεων είναι οι ακόλουθες:

ΘΕΜΑ 1ο 
Συγκρότηση σε σώμα, ορισμός αναπληρωτή προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

Περίληψη Αποφάσεως
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ̈́ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ-

Θέμα 2ο
Γνωμοδότηση για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από την εταιρεία Καλάϊς Καφέ Σνακ Μπαρ Ο.Ε., σύμφωνα με την κανονιστική των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Τήνου ( ΑΔΑ ΩΡ2ΩΩΗ6-Ν4Φ ).

Περίληψη αποφάσεως
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 3ο
Αίτημα προς την Περιφερειακή Ενότητα Τήνου ( Γραφείο Επάρχου) για τον καθαρισμό λαγκαδιών και ρεμάτων στην περιοχή ευθύνης της Κοινότητας Κώμης-Περάστρας-Κρόκου-
Σκαλάδου.

Περίληψη αποφάσεως
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΜΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο
Δημιουργία ιστοσελίδας Κοινότητας Κώμης-Περάστρας-Κρόκου- Σκαλάδου.

Περίληψη Αποφάσεως
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο
Τηλεφωνική σύνδεση και ίντερνετ στο ιατρείο του Κρόκου.

Περίληψη Αποφάσεως
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΟΚΟΥ

ΘΕΜΑ6
Διευθέτηση προβλήματος προσπέλασης ασθενοφόρου ή άλλου οχήματος εκτάκτου ανάγκης στη κεντρική οδό Κώμης.

Περίληψη Αποφάσεως
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ

ΘΕΜΑ 7ο
Εξουσιοδότηση μέλους του Συμβουλίου Κώμης-Περάστρας- Κρόκου-Σκαλάδου για κατάθεση αιτήματος επιχορήγησης για την παιδική χαρά Κώμης προς τον κ. Μαρτίνο.

Περίληψη Αποφάσεως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 8ο
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Κοινότητας Κώμης- Περάστρας-Κρόκου-Σκαλάδου.

Περίληψη αποφάσεως
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2019-2013

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.