Κατά πλειοψηφία πέρασε από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου η συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.

Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο τα μέλη που θα απαρτίζουν την διοίκηση της επιχειρήσεως θα είναι:

 Τέσσερις (4) αιρετούς εκπρόσωποι του Δήμου Τήνου
  • Το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Φαλατάδου κ. Κεμάλη Πέτρο με αναπληρωτή αυτού τον Γρηγόριο Ορφανό.
  • Το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Στενής Αντώνιο Φώσκολο με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ρουγγέρη.
  • Το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κώμης Γεώργιο Φώσκολο με αναπληρωτή τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλλονής Πέτρο Κουκουλά.
  • Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αντώνιο Ξενόπουλο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αλέξανδρο Κελαδίτη. 
Ως ιδιώτη κάτοικο της Δ.Ε. Τήνου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, ορίζει τον Νικόλαο Πανώριο με αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Δεσύπρη του Δημητρίου  επιχειρηματία. Ως ιδιώτη κάτοικο της Δ.Ε. Εξωμβούργου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, ορίζει τον Οριάνο Φίλιππο με αναπληρωτή του τον Περικλή Κροντηρά επιχειρηματία.

Ως εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα, σχετικό με το αντικείμενο επιχείρησης, ορίζει τον κ. Νικόλαο Πόντη του Αντωνίου μέλος του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Σιώτο του Μοδέστου

Πρόεδρος της επιχείρησης ορίζεται ο κ. Φίλιππος Οριάνος

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πέτρος Κουσουνάδης, Ιωάννης Ζαλώνης και Παντελεήμων
Αρμάος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.