Ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος αποφάσισε την συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τήνου στο οποίο μετέχουν οι
 1. κ. Σιώτος Ιωάννης, Δήμαρχος Τήνου ως Πρόεδρος 
 2. κ. Ευάγγελος Περιάλης Αντιδήμαρχος Δήμου Τήνου ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Δηµοτικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Λούβαρη 
 3. κ. Αντώνιος Ξενόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Ζαλώνη Δημοτικό Σύμβουλο 
 4. κ. Αθανάσιος Δρόσος, προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως µέλος, ή ονόµιµος αναπληρωτής του ο( προϊστάμενος του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, ως µέλος, ή ο νόµιµος αναπληρωτής του
 5. κ. Χρήστος Νάκος, Διοικητής του Αστυνομικού Τµήµατος Τήνου ως µέλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 6. Βασίλειος Αποστολόπουλος, Λιμενάρχης Τήνου ως µέλος, ή ονόµιµος αναπληρωτής του
 7. κ. Ιωάννης Μαυρεδάκης, Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τήνου ως µέλος, ή ο νόµιµος αναπληρωτής τουο
 8. κα. Χριστίνα Καβούδη, αν.Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περ/ντος Δήμου Τήνου ως µέλος, ή ο νόµιµος αναπληρωτής του
 9. κ. Σωτήρ Ανδριώτης, Δασοφύλακας Τήνου ως µέλος, ή ονόµιµος αναπληρωτής του
 10. κ. Ευάγγελος Τσακίρης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνώὠν Κυκλάδων ή ο νόµιµος αναπληρωτής του 
 11. Εκπρόσωποι εθελοντικὠν οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ο Διοικητικός Υπάλληλος του Δήμου Τήνου ως γραμματέας ή ονόµιµος αναπληρωτής του
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ασκείται εν λόγω καθήκοντά του η Αντιδήμαρχος κ. Άνδροβικ Δουκριτία.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Τήνου θα συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συµβουλίου Τήνου. Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν µέρος εκπρόσωποι των κοινοτικών Φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, µετά απὀ πρόσκληση του Προέδρου.

Η σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρµοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 3013/2002.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση. Το πιο πάνω Όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους ορισµένους από τους µετέχοντες αναπληρωτές τους.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.