Σειρά συγκροτήσεων Διοικητικών Συμβουλίων είχαμε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου. Ομόφωνα αποφασίστηκε η «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».

Τα μέλη είναι:

1. Χρυσούλα Πέτκοβιτς – Βλαχάκη Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, με αναπληρωματικό μέλος την Αντιδήμαρχο κ. Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη.
2. Δημήτριο Μπάσιο μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Τήνου, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Εμμανουήλ Λούβαρη.
3. Άννα Ανδρίκουλα μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Τήνου, με αναπληρωματικό μέλος τον Φραγκίσκο Λούβαρη μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Τριαντάρου,
4. Κάρολο Μέγκουλα μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Κτικάδου, με αναπληρωματικό μέλος τον Γκούτζα Κωνσταντίνο μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας Τήνου,
5. Μαρία Δενεκαρία Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος την Ευαγγελία Πανωρίου,
6. Νικόλαο Γκίζη Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Φιλιππούση Πρόεδρο Κοινότητας Κάμπου,
7. Αλέξανδρο Κελαδίτη Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Λούβαρη Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Τριαντάρου,
8. Δημήτριο Βέρσαλη Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ελευθέριο Βιδάλη Πρόεδρο Κοινότητας Δύο Χωρίων.
9. Νικόλαο Βιδάλη δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Κορνάρο,
10. Τριάδα Ζέρβα δημότης με αναπληρωματικό μέλος την Φαίδρα Πλυτά,
11. Πηνελόπη Κουσουνάδη με αναπληρωματικό μέλος την Άννα Παλαμάρη,
12. Άννα Μαραγκού με αναπληρωματικό μέλος την Κατερίνα Κρητικού,
13. Ευστράτιο Φώσκολο με αναπληρωματικό μέλος την Σοφία Ψάλτη
14. Γαρυφαλλιά Πλυτά δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την Άννα Μαρία Δασύρα
15. Γρηγόριο Μαρτούλα δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την Δήμητρα Σαλονικιώτου

Εκλέγει ως Πρόεδρο του Δ.Σ. του «Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου» την κ. Χρυσούλα Πέτκοβιτς – Βλαχάκη. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του «Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου» τον Νικόλαο Βιδάλη.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.