Καλά νέα ήρθαν σήμερα από την Αθήνα και το ΣτΕ για το νησί της Τήνου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποφάσεις του ακύρωσε τις αντικειμενικές αξίες του περασμένου έτους, σε 12 περιοχές της χώρας ανάμεσα σε αυτές η Α΄ Ζώνη Αγίας Βαρβάρας και η Α΄ Ζώνη Αετοφωλιάς Δήμου Τήνου.

Πρόκειται για μια επιτυχία του δήμου Τήνου καθώς ομάδας ιδιωτών όπου ευδοκίμησαν οι ενέργειες τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μάλιστα, αναμένονται θετικές εκβάσεις και στις Ζώνες ΣΤ', Κάτω Κλείσμα, Καρκάδου και Καλλονής. Ο μαραθώνιος του δημάρχου Τήνου και της ομάδας του, με συντονισμένες ενέργειες από τον περασμένο χρόνο, στέφθηκε με επιτυχία.

Το ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, έκρινε, ότι ο προσδιορισμός των τιμών εκκίνησης πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και επιστημονικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης,

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.