Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ανάγκες της Κοινότητας Πανόρμου, προκειμένου να ενσωματωθούν στο υπό κατάρτιση Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Τήνου για το οικον. έτος 2020.


Προτείνει και εισηγείται προς το Δήμο Τήνου, να ενταχθούν στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την τετραετία 2019 – 2023, τα παρακάτω έργα στα όρια της Κοινότητας Πανόρμου:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2019 – 2023

Μελέτη για αποχέτευση οικισμών Μαρλά και Πλατιά
Μελέτη για περιφερειακό δρόμο Πανόρμου
Μελέτη για Λιμάνι Πανόρμου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.