Συνεδρίασε την 1η Οκτωβρίου το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Στενής με θέμα την “Κατάρτιση Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τήνου οικ. Έτους 2020 και προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023.

Η Τοπική Κοινότητας Στενής Τήνου προτείνει και εισηγείται προς τον Δήμο Τήνου τα κατωτέρω έργα που κρίνονται αναγκαία και επιβεβλημένα να εκτελεσθούν στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Στενής:


Επιπλέον χαρακτηρίζει τα έργα του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος με αύξοντα αριθμό 4,7,9,10 και 11 ως επείγοντα ώστε να προηγηθούν τω υπολοίπων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.