Στη Κώµη στο πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα Κώµης σήµερα Παρασκευή 25η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση, το Συµβούλιο της Κοινότητας Κώµης ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου.

Εισηγούµενος ο Πολύκαρπος Δελατόλας, Πρόεδρος του Συµβουλίου της Κοινότητας το ανωτέρω θέµα παρουσίασε την ανάγκη να παραµένει ανοιχτό το κοινοτικό γραφείο µια φορά την εβδοµάδα για την υποδοχή των κατοίκων των οικισµών για την καταγραφή τυχόν παραπόνων – προβληµάτων και γενική ενηµέρωση του Συµβουλίου

To συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραµένει ανοιχτό το κοινοτικό γραφείο κάθε Παρασκευή από τις 18:00 έως 19:30 για την υποδοχή των κατοίκων των οικισµών για την καταγραφή τυχόν παραπόνων – προβληµάτων και γενική ενηµέρωση του Συµβουλίου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.