Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Κώμης συζητήθηκε το θέμα της τηλεφωνικής σύνδεσης και ίντερνετ στο ιατρείο του Κρόκου. Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας το ανωτέρω θέμα παρουσίασε την ανάγκη τηλεφωνικής σύνδεσης και ίντερνετ στο ιατρείο του Κρόκου αφού είναι απαραίτητα για την συνταγογράφιση των φαρμάκων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του του Συμβουλίου της Κοινότητας κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 130, 131 και 132 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), μετά από μακρά και διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα την σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής και ίντερνετ στο ιατρείο του Κρόκου.

ΦΩΤΟ: Μάρκος Βιδάλης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.