Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τήνου κ. Γεώργιος Κόγκος του Αλεξάνδρου έχοντας υπόψη τις αρμόδιες διατάξεις ορίζει το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Τήνου κ. Κωνσταντίνο Γκούτζα του Ιωάννη ως αναπληρωτή του Προέδρου του εν λόγω συμβούλου κ. Γεωργίου Κόγκου.

Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίηση της ή την ανάκληση της κι όχι πέραν της 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της θητείας του Συμβουλίου).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.