Την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου και ώρα 18.00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.). 

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου, στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της με αριθμό 48/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αντιστήριξης στο χώρο του Κοιμητηρίου».
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού διακήρυξης του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της αριθ. 288/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου, (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Πόλεως Τήνου».
Εισηγητής : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της με αριθ. 12/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Ιωαν. Μαρκουΐζος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της με αριθ. 34/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019.
Εισηγήτρια : Χρυσούλα Πέτκοβιτς – Βλαχάκη

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της με αριθ. 17/2019 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας Γύρλας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Β΄ τρίμηνο 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγήτρια : Αλοιμόνου Ευγενία

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών Τραπέζης της Ελλάδος και εξουσιοδότηση για υπογραφή δηλώσεων υπευθύνου λογαριασμών κλπ.
Εισηγήτρια : Αλοιμόνου Ευγενία

ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. έτους 2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2019 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διάσπαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγητής : Γ. Σανταμούρης

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τήνου, για σύσταση ειδικής θέσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός μελών στην επιτροπή εισήγησης καταστροφής των χωρίς αξία αντικειμένων του Δήμου (αρ. 199 παρ. 6 Κ.Δ.Κ.)
Εισηγητής : Ζαχ. Γιαννησόπουλος

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών, στην επιτροπή του άρθρου 4 και του άρθρου 48 του Κανονισμού ύδρευσης.
Εισηγητής : Ζαχ. Γιαννησόπουλος

ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – Δάφνη.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή παρακολούθησης του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 21ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη & κατάθεση προτάσεων κατά της με αριθ. κατάθεσης 235/2019 αγωγής & παράστασης στο αρμόδιο δικαστήριο.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία RURAL
CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση αιτήσεων ΟΤΕ Α.Ε. για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 24ο: Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου της εταιρείας «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 26ο: Εξέταση αιτήσεως του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για παραχώρηση του παλαιού ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης επί της με αριθ. 8/2019 απόφασης της Κοινότητας Κτικάδου σχετικά με την διοργάνωση διαγωνιστικού project φωτογραφίας.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.