Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, οργανώνει ημερίδα στην Τήνο με θέμα: “Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Τήνου:

Αειφορική Διαχείριση, Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις”. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 έως 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο φορέας, το αντικείμενο της δράσης του, η σημασία των προστατευόμενων περιοχών του νησιού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα αναζητηθούν λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τις τοπικές και εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Τήνο.

Αξιόλογοι ομιλητές – εισηγητές θα απευθύνουν ομιλίες σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στο νησί και γενικότερα στις Κυκλάδες.

«Γνωριμία με τις Περιοχές Natura 2000 της Τήνου: Αειφορική Διαχείριση,

Προκλήσεις, Βιώσιμες Λύσεις»
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

8:30 - 09:00 Προσέλευση καλεσμένων
09:00 - 09:15 Χαιρετισμοί
09:15 - 09:30 Έναρξη ημερίδας από τη Γραμματέα του Δ.Σ. του ΦΔΠΠΚ, κα. Μαρία Σαλωμίδη, Περιβαλλοντολόγο, Διδάκτωρ Θαλάσσιας Οικολογίας και ερευνήτρια στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
09:30 - 09:45 Ομιλήτρια: κα. Νίκη Καρδακάρη, Περιβαλλοντολόγος, μέλος του Δ.Σ του ΦΔΠΠΚ, Αντιπρόεδρος της Ορνιθολογικής Εταιρείας
09:45 - 10:00 Ομιλητές: κ. Τάσος Δημαλέξης, Βιολόγος & κ. Ηλίας Αποστολίδης, εκπρόσωπος της εταιρείας "ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος" που εκπονεί την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Τήνο αλλά και το Νότιο Αιγαίο
10:00 - 10:15 Ομιλητής: κ. Χρήστος Παπαδάς, Περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος της WWF ΕΛΛΑΣ
10:15 - 11:30 Συζήτηση – Τοποθέτηση κοινού – Παρεμβάσεις

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.