Ομόφωνα αποφασίστηκε από Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020.  Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Κροντηράς, Ιωάννης Ζαλώνης, Αντώνιος Ξενόπουλος, Δημήτριος Βέρσαλης, Νικόλαος Γκίζης, Μαρία Δενεκαρία, Παντελεήμων Αρμάος και Αλέξανδρος Κελαδίτης υποστηρίζοντας ότι η εισαγωγή του θέματος έχει γίνει μη νόμιμα από την εκτελεστική επιτροπή γιατί δεν υπάρχει η εκ του νόμου υποχρεωτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να καθορίζει το ετήσιο ύψος τεχνικού προγράμματος για κάθε Κοινότητα.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.