Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα μονοπάτια, με στόχο την ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου της Τήνου

Ευαγγελία Κορωναίου

Προγραμματική Σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήνου, προκειμένου να δημιουργηθεί ψηφιακή εφαρμογή για τις πεζοπορικές διαδρομές Tinos Trails, με στόχο την ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου, μέσα από την άρτια εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Το αντικείμενο της σύμβασης, την οποία θα κληθούν να εγκρίνουν το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής αναφορικά με τις διαδρομές και την ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου Τήνου, η οποία θα έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.α.)

Ο Δήμος Τήνου διαθέτει δίκτυο μονοπατιών, με το χαρακτηριστικό brand “Tinos Trails”, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία και στο προηγούμενο διάστημα δαπανήθηκε, από το Δήμο Τήνου, ποσό άνω των 100.000 ευρώ για τη χαρτογράφηση των μονοπατιών, τη σήμανση, τους καθαρισμούς και δράσεις προβολής, όπως επίσης το λογότυπο site και τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις.

Πλήρης οργάνωση και “φιλτράρισμα” των διαδρομών

Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη δράση, Δήμος και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συμβάλλουν για τη δημιουργία εφαρμογής πλοηγού-ξεναγού για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, τόσο σε περιβάλλον Android, όσο και περιβάλλον iOS

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εφαρμογή αναμένεται να διατίθεται δωρεάν και να λειτουργεί σε κατάσταση off-line (χωρίς τη χρήση internet). Το εικαστικό περιβάλλον της εφαρμογής (χρώματα φόντου, γραμματοσειρά, λογότυπο), καθώς και η ονοματολογία θα είναι σε ακολουθία με τη Διαδικτυακή Τουριστική Πύλη του Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού του Δήμου Τήνου “tinos trails” (https://www.tinostrails.gr/), ενώ το πληροφοριακό υλικό θα είναι σε τέσσερις τουλάχιστον γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά).

Τέλος, στο πεδίο, κατά την διάρκεια της πεζοπορίας, κάνοντας χρήση σήματος GPS η εφαρμογή θα επισημαίνει τα σημεία ενδιαφέροντος, καθώς ο χρήστης περνάει πλησίον αυτών, παραθέτοντας παράλληλα πληροφόρηση για αυτά.

Το σύνολο των κύριων διαδρομών θα είναι οργανωμένο σε κατάλογο, με βάση τον κωδικό διαδρομής, το όνομα διαδρομής, ενδεικτικά τοπία τα οποία συνδέει η διαδρομή, μία χαρακτηριστική φωτογραφία, ίση με το πλάτος της οθόνης του εκάστοτε κινητού τηλεφώνου, το βαθμό δυσκολίας, το μήκος και τον ενδεικτικό χρόνο πεζοπορίας. Επίσης, θα παρέχεται «φίλτρο» επιλογής, το οποίο θα παρουσιάζει μόνο το υποσύνολο των διαδρομών το οποίο θα ταιριάζει με τα κριτήρια του χρήστη. Τα κριτήρια αυτά θα αφορούν κατ’ ελάχιστο δυσκολία, απόσταση, ενδεικτική διάρκεια πεζοπορίας.

Αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής

Η ηλεκτρονική εφαρμογή κρίνεται, πως θα συμβάλλει στην προώθηση του τουρισμού του νησιού σε εθνικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στη σύνδεσή του με τον πολιτισμό και στην ενσωμάτωσή του στην αλυσίδα του τουρισμού της εμπειρίας.

Επιπλέον δίνει δυνατότητα πρόσβασης στο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της Τήνου σε ειδικές κατηγορίες τουριστών όπως οι πεζοπόροι, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνει ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών και χαρτών και ενσωμάτωσή τους σε μία λειτουργική βάση δεδομένων, η οποία θα μπορεί να προσεγγιστεί διαδραστικά, άμεσα και δωρεάν.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει, κατά κύριο λόγο τη χρηματοδότηση του έργου, ενώ ο Δήμος Τήνου αναλαμβάνει τη σύνταξη και έγκριση μελέτης, τη δημοπράτηση, τη μέριμνα για τη λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται και την εκτέλεση της εν λόγω δράσης.

Επιπλέον, ο Δήμος θα κληθεί να παραδώσει στη Δ/νση Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή με τις διαδρομές του πεζοπορικού δικτύου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δράσεις για την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

«Αντιληφθήκαμε τη δυναμική του πεζοπορικού παραδείσου του νησιού»

Σε επικοινωνία της εφημερίδας με την Έπαρχο Τήνου και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, κ. Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου, η ίδια χαρακτηριστικά είπε, πως «τα μονοπάτια της Τήνου είναι το “μεράκι” μου».

Όπως σημείωσε, «από την αρχή της θητείας μας, στο Δήμο Τήνου το 2014 αντιληφθήκαμε τη δυναμική του πεζοπορικού παράδεισου που διαθέτει το νησί και με αφορμή αυτό ξεκινήσαμε μεθοδικά τις δράσεις μας. Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήταν ομόφωνες και για το όλο εγχείρημα υπήρξε στήριξη όλων των δημοτικών παρατάξεων που πραγματικά αγκάλιασαν την όλη προσπάθεια. Είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με την ΚΟΙΝΣΕΠ Paths Of Greece που ανέλαβε την υλοποίηση της μελέτης κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο και παράχθηκε ένα αποτέλεσμα πραγματικά μοναδικό».

Επίσης υπενθύμισε, ότι «καταφέραμε και ενσωματώσαμε το παλιό δίκτυο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά 80% και από πλευράς σχεδίασης φροντίσαμε ώστε να περνάμε μέσα από τα χωριά μας, να συμπεριλάβουμε διαδρομή σε παραλίες, να φτάσουμε στα λατομεία, τα ξωκκλήσια, τα γεφύρια και τους μύλους μας και να αναδείξουμε σημεία μοναδικότητας. Από πλευράς σήμανσης μελετήθηκε και υλοποιήθηκε ό,τι ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα και με τις διεθνείς προδιαγραφές και η μελέτη εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Δασών».

Παράλληλα, «στο πλαίσιο της προβολής εκτυπώσαμε χάρτη και φυλλάδια, συμμετείχαμε σε στοχευμένες εκθέσεις, δημιουργήσαμε το λογότυπο του Tinos Trails που εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ καθώς επίσης και το site που επίσης εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ».

Σχετικά με το έργο, που αναμένεται να εκπονηθεί, με τη συνεργασία Δήμου Τήνου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η κ. Δεληγιάννη επεσήμανε, ότι «τώρα φτάσαμε σε κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και ξέρω ότι έχει μια μεγάλη δυναμική για το νησί μου, αφού στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι θέμα σε συνδυασμό με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Τήνου της εφαρμογής σχετικά με τις διαδρομές και την ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου της Τήνου».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.