Στο πλαίσιο εξωστρέφειας που προάγει η νέα δημοτική αρχή του δήμου Τήνου. Αποφασίστηκε στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά θέματα διασύνδεσης και φυσικής εκπροσώπησης του Δήμου Τήνου στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για μια κίνηση που πραγματοποιούν μεγάλοι δήμοι της Χώρας και θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο Δήμο Τήνου και τους πολίτες του. Η ίδρυση και λειτουργία του γραφείου αποτελεί υλοποίηση από τον δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο, που σκοπεύει μεταξύ άλλων στην κατεύθυνση της διεκδίκησης κονδυλίων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.

Τέλος, θα ενισχύσει δραστικά και την εξωστρέφεια της Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.