Με απόφαση του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διορίζει τους ακόλουθους στις θέσεις:

α) Όλγα Περπινιά του Μάρκου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Τήνου,

β) Ευάγγελο Καλογήρου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου και

γ) Αικατερίνη Σαλταμανίκα του Παρασσού, κλάδου ΤΕ17 Λογιστών-Γραμματέων, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους θα αναπληρώνονται από τον Δήμαρχο Τήνου ή τον/τη νόμιμο/-η αναπληρωτή/-τριά του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/76, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.