Συνεδρίασε σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως ήταν η κατανομή ποσών προς τις σχολικές μονάδες του νησιού. Για το Δήμο Τήνου εκταμιεύτηκε το ποσό των 21.310€ από την Γ' κατανομή και το ποσό των 21.310 από την Δ' κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019.

Ομόφωνα αποφάσισε η επιτροπή παιδεία να γίνει η κατανομή ως εξής:

Γ' κατανομή
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου: Αναλογούν ποσό 12.786,00€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου: Αναλογούν ποσό 8.524,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 21.310€

Δ' κατανομή
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου: Αναλογούν ποσό 12.786,00€
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου: Αναλογούν ποσό 8.524,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 21.310€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.