Διαμόρφωση πρότασης προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ανάλογη κοινοποίηση στο Γραφείο Επάρχου Τήνου, με αντικείμενο την εγκατάσταση ειδικής ράμπας – μηχανισμού στην παραλία του οικισμού Κιόνια, για την αυτόνομη ή μη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα, για την τουριστική και παραθεριστική περίοδο έτους 2020.

Εισηγούμενη η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Κτικάδου το ανωτέρω θέμα στη συνεδρίαση της Κοινότητας, πρότεινε την υποβολή πρότασης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη δρομολόγηση της διαδικασίας εγκατάστασης ειδικής ράμπας – μηχανισμού στην παραλία του οικισμού Κιόνια, για την αυτόνομη ή μη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα για την τουριστική – παραθεριστική περίοδο 2020, σε σημείο της παραλίας που εκείνη θα υποδείξει.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο στην εισηγητική της παρουσίαση, έκανε μακρά και διαλογική συζήτηση και αποφάσισε ομόφωνα:

Αποδέχεται την εισήγηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω του Δήμου Τήνου, για τη δρομολόγηση της διαδικασίας εγκατάστασης ειδικής ράμπας – μηχανισμού στην παραλία του οικισμού Κιόνια, για την αυτόνομη ή μη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα για την τουριστική – παραθεριστική περίοδο 2020, σε σημείο της παραλίας που εκείνη θα υποδείξει.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.