Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα όμβριων υδάτων στα δίκτυα αποχέτευσης με αποτέλεσμα ο αγωγός να μη έχει την δυνατότητα να απορροφήσει όλη αυτή την ποσότητα ύδατος και να δημιουργηθούν υπερχειλίσεις στα φρεάτια.

Πλέον αυτού, και ενόψει της έναρξης των δοκιμαστικών καλής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού το αμέσως επόμενο διάστημα, παρακαλούμε τους Δημότες μας που έχουν συνδέσει την ροή των ομβρίων υδάτων με το σύστημα αποχέτευσης να προβούν άμεσα στις εργασίες αποσύνδεσης από το δίκτυο.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και θα επιβάλει πρόστιμα στους τυχόν παραβάτες

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Ζαχαρίας Γιαννησόπουλος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.