Προκηρύχθηκε σήμερα από τον Δήμο Τήνου ένα ακόμα έργο, αφορά την τοποθέτηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών στα χωριά του νησιού, ύψους 240.443,44 ευρώ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι

1. ο Δήμος Τήνου από ιδίους πόρους, η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 61.7135.0001 και Κ.Α. : 61.7135.0002 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα συνολικού ποσού 31.558,00 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) και

2. το υπουργείο Εσωτερικών μέσω της ενταγμένης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ποσού 208.885,44 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να τοποθετηθούν και να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1)Χώρα Τήνου περιοχή Μυρτιδιώτισσα
Ξύλινη τραμπάλα διπλή Χ 1,00 τεμ
Ελατήριο Χ 2,00 τεμ
Κούνια τετραθέσια μικτή (2 παίδων – 2 νηπίων) Χ 1,00 τεμ
Σύνθετο όργανο Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm Χ 263,00 μ2
Παγκάκι μεταλλικό με ξύλα (και πλάτη) Χ 3,00 τεμ
Βρύση Χ 1,00 τεμ
Καλαθάκι απορριμάτων στρόγγυλο Χ 2,00 τεμ
Φωτιστικό Χ 2,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

2)Οικισμός Καλλονής
Σύνθετο Όργανο Χ 1,00 τεμ
Ελατήριο Χ 2,00 τεμ
Ξύλινη τραμπάλα διπλή Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm με υπόβαση σκυροδέματος Χ 111,00 μ2
Βρύση Χ 1,00 τεμ
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 2,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

3)Οικισμός Μουντάδος
Κούνια διθέσια μικτή (1 παίδων – 1 νηπίων) Χ 1,00 τεμ
Ελατήριο Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm με υπόβαση σκυροδέματος Χ 55,00 μ2
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 1,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη περίφραξη ίσια Χ 18,00 μ.μ
Πόρτα μονόφυλλη ξύλινη Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

4)Οικισμός Αρνάδος
Ελατήριο Χ 1,00 τεμ
Κούνια διθέσια μικτή (1 παίδων – 1 νηπίων) Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm με υπόβαση σκυροδέματος Χ 50,00 μ2
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 1,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

5)Οικισμός Δύο Χωριά
Σύνθετο Όργανο Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη τραμπάλα διπλή Χ 1,00 τεμ
Διαδραστικό παιχνίδι πανέλο λαβύρινθος Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm με υπόβαση σκυροδέματος Χ 92,00 μ2
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 1,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Βρύση Χ 1,00 τεμ
Παγκάκι μεταλλικό με ξύλα (και πλάτη) Χ 1,00 τεμ
Φωτιστικό Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη περίφραξη ίσια Χ 34,00 μ.μ
Πόρτα μονόφυλλη ξύλινη Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

6)Οικισμός Στενής
Σύνθετο Όργανο Χ 2,00 τεμ
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm με υπόβαση σκυροδέματος Χ 170,00 μ2
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Βρύση Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη περίφραξη ίσια Χ 18,00 μ.μ
Πόρτα μονόφυλλη ξύλινη Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

7)Οικισμός Υστερνίων
Κούνια τετραθέσια μικτή (2 παίδων – 2 νηπίων) Χ 1,00 τεμ
Σύνθετο όργανο Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη τραμπάλα διπλή Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm (με υπόβαση σκυροδέματος) Χ 180,00
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 1,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Βρύση Χ 1,00 τεμ
Παγκάκι μεταλλικό με ξύλα (και πλάτη) Χ 3,00 τεμ
Φωτιστικό Χ 2,00 τεμ
Ξύλινη περίφραξη ίσια Χ 65,00 μ.μ
Πόρτα μονόφυλλη ξύλινη Χ 2,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ

8)Οικισμός Σκαλάδου
Διαδραστικό παιχνίδι μεταλλόφωνο Χ 1,00 τεμ
Διαδραστικό παιχνίδι με καμπάνες Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη περίφραξη ίσια Χ 25,00 μ.μ
Πόρτα μονόφυλλη ξύλινη Χ 1,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή

9)Οικισμός Μυρσίνης
Σύνθετο όργανο Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη τραμπάλα διπλή Χ 1,00 τεμ
Κούνια τετραθέσια μικτή (2 παίδων – 2 νηπίων) Χ 1,00 τεμ
Διαδραστικό παιχνίδι μεταλλόφωνο Χ 1,00 τεμ
Διαδραστικό παιχνίδι με καμπάνες Χ 1,00 τεμ
Δάπεδα πλακίδια ασφαλείας 40 mm (με υπόβαση σκυροδέματος) Χ 200,00 μ2
Παγκάκι μεταλλικό με ξύλα (και πλάτη) Χ 3,00 τεμ
Βρύση Χ 1,00 τεμ
Καλαθάκι απορριμμάτων στρογγυλό Χ 1,00 τεμ
Φωτιστικό Χ 2,00 τεμ
Πινακίδα Χ 1,00 τεμ
Ξύλινη περίφραξη ίσια Χ 70,00 μ.μ
Μεταλλική περίφραξη τύπου ΟΣΚ Χ 25,00 μ.μ
Πόρτα μονόφυλλη ξύλινη Χ 2,00 τεμ
Καθαίρεση – αποξήλωση παιδικών οργάνων κατ’ αποκοπή
Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1,00 τεμ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.443,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 193.906,00 ΦΠΑ : 46.537,44).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.