Με σημερινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, ο Δήμος Τήνου επιχορηγείται με 150.000€ μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος για την αγορά νέων οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Το παραπάνω ποσό αποτελεί επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της γίνεται από τους δήμους. Ειδικότερα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν με την παρούσα επιχορήγηση αφορούν την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.