Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των Σχολικών Επιτροπών ως ακολούθως:

1. Λουκριτία Άνδροβικ - Ρουγγέρη, Αντιδήμαρχος Τήνου, Πρόεδρος µε αναπληρώτρια της την γραμματέα του Δημοτικού Συµβουλίου κ. Χρυσούλα Πέτκοβιτς-Βλαχάκη.

2. Ευάγγελος Μαρκουίζος, Διευθυντής του ΕΠΑΛ Τήνου, ως εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, µε αναπληρωτή του τον κ. Ευάγγελο Περιβολαράκη, Διευθυντή του Γυμνασίου Τήνου.

3. Εμμανουήλ Απέργης, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου, ως εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης µε αναπληρωτή Του τον κ. Βαλάκα Μιχαήλ Διευθυντή του 2ο’ Δημοτικού Σχολείου Τήνου.

4. Φραγκής Νικόλαος, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Α Κυκλάδων.

5. Στέφανος Πετρόπουλος, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων.

6. Πηνελόπη Σκλαβούνου, εκπαιδευτικός ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων µε αναπληρώτρια της την κ. Μαρία Λούβαρη, εργοθεραπεύτρια.

7. Σοφία Φωσκόλου, πολιτικός μηχανικός ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων µε αναπληρώτρια της την κ. Ελένη Απέργη, λογοπεδικό.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Τήνου Αικατερίνη Φωσκόλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, βαθμού Β.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.