Ζητούνται υπάλληλοι για εποχιακή εργασία στα τμήματα Αποθήκης και Παραγωγής.
Για την αποθήκη (1 θέση):

Διάρκεια: 13/1/20 – 31/8/20

  • Μορφή εργασίας: Ωράριο
  • Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη στα καθήκοντα Υπ/νου Αποθήκης
  • Προαπαιτούμενα: Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου-μηχανής, χειρισμός Η/Υ.
  • Προσόντα που θα εκτιμηθούν: Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, ψυκτικές λειτουργίες-εγκαταστάσεις

Για την παραγωγή (1 θέση):
  • Διάρκεια: 13/1/20-31/8/20
  • Μορφή εργασίας: Ωράριο
  • Περιγραφή θέσεων: Διεκπεραίωση διαδικασιών εμφιάλωσης και εμβαρέλωσης
  • Προσόντα που θα εκτιμηθούν: Σχετικές σπουδές με την παραγωγή ζύθου, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και ορισμός συνέντευξης στο τηλέφωνο 22830 26333.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.