Με απόφαση του ο Δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος, αναθέτει στον κ. Τζαβελόπουλο Ηλία του Χαράλαμπου καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Τήνου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα, ο ανωτέρω σύμβουλος, θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πολιτιστικών θεμάτων με σκοπό να συμβάλει με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.

Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούνται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.